06 - 29 07 20 94  info@maschatjakkes.nl       

letsel-header

DE ESSENTIE

Wat is nu de essentie van LETSELSCHADEBEHANDELING?

Vanuit interesse in mensen en vooral ook in hoe ze zich ontwikkelen ben ik nu circa 20 jaar actief in het vak van personenschade. Na mijn studie Nederlands Recht heb ik op verschillende stoelen gezeten in zowel de rol van belangenbehartiger als die van verzekeraar: schadebehandelaar binnendienst, schade-expert buitendienst, advocaat, onderzoeker, opleider/trainer en coach. Hierdoor heb ik een brede blik en kan ik vanuit verschillende perspectieven de letselschade doorzien en oppakken.

Ik help verzekeraars, expertisebureaus of belangenbehartigers graag bij advisering over letselschade gerelateerde kwesties, het opleiden/trainen en coachen van medewerkers én de behandeling van personenschadedossiers.

Wat is nu de essentie van letselschadebehandeling? Voor mij staat vast dat het slachtoffer met het letsel het centrale uitgangspunt is. Wat leeft er bij haar? Wat speelt er in haar omgeving? Kruip in de huid van de belevingswereld van het slachtoffer om zo ook haar schade vast te kunnen stellen. Voor de juiste aansluiting bij het slachtoffer heb je als letselschadespecialist medisch inzicht nodig. Wat gebeurde er bij het ongeval? Welke impact was er? Welk type letsel speelt er? Hoe ziet het revalidatieproces er globaal uit? Welke stappen zal een slachtoffer waarschijnlijk doorlopen? Als je deze antwoorden paraat hebt, kun je op een gelijkwaardige manier communiceren en afstemmen met het slachtoffer of haar belangenbehartiger.

Ken ook het proces van de schadebehandeling van a tot z. Van melding tot het sluiten van een dossier. Doorzie het web met de diverse partijen in het dossier. Wie claimt wat en op grond waarvan? Bestaat er een vorderingsrecht? Wat geven de polisvoorwaarden aan? Zijn er uitsluitingen of is er een maximaal verzekerde som? En hoe staat het met de reserveringen op het dossier?

In de schadebehandeling zijn er diverse contactmomenten met partijen. Plan deze zorgvuldig en in overleg met de andere partij. Zorg hierbij voor de juiste toon in de communicatie. Stem de agenda’s op elkaar af en maak zo een plan van aanpak. Op die manier kun je je dossier verder brengen als regisseur.

Als regisseur richt je je dossier zo in dat snel de high-lights herkend kunnen worden. Ga helicopteren: Hang boven je dossier en overzie het plaatje. Welke stappen zijn nodig om naar een zorgvuldige afwikkeling te komen. Wat doe je nú om naar die afwikkeling te komen? Welke interventie is nodig? Wat is nu de geschikte actie? En als je een interventie als een medisch adviseur, schaderegelaar of arbeidsdeskundige wilt inschakelen, bedenk dan met welke gerichte vragen je deze benadert en welke actie je van hem verlangt. Zo kan een optimaal resultaat van je interventie behaald worden.